44 Bà Triệu - phường Phù Đổng - tp.Pleiku - tỉnh Gia Lai gialaipho@gmail.com

Sợi phở an toàn -chất lượng

Sợi phở an toàn -chất lượng

Sợi phở an toàn -chất lượng

Giới Thiệu Sợi Phở

Sợi phở an toàn -chất lượng

Sợi phở an toàn -chất lượng

Sợi phở an toàn -chất lượng

Hotline: 0382462468
icon zalo Zalo: 0382462468 SMS: 0382462468